Utiskenkunst

Vi gjør jobben litt lettere.

Kunde Undersøkelser

kundeundersøkelser

Get Insight Now

Kundeundersøkelsene til Getinsightnow gir deg innsikt i spørsmål knyttet til kundelojalitet, Net Promotor Score og kjøps-/kundeopplevelse. Du kan lett tilpasse kundeundersøkelsen ved å trekke fra og legge til spørsmål.

Bedre beslutningsgrunnlag og innsikt

Innsikt i kunders behov og ønsker

Hva øker kundelojaliteten? Dette får du vite mer om.

Mål effekten av markedsføring

Effekt av tiltak

Konkurransefortrinn

crop-coworking-designers-choosing-colors-NKYC8H5.jpg
close-up-image-of-color-cards-on-architect-desk-PDTDP7N.jpg
Informasjon

Litt mer om kundeundersøkelser

En kundeundersøkelse skaffer informasjon om kunder, hva de liker og hva de misliker med dine tjenester og produkter. Du kan gjennom disse undersøkelsene øke lojalitet hos kunden. 

Gjennom kundeundersøkelsen skaffer du svar på en rekke spørsmål som:
Bør prisene forandres?

Er det faktorer i bedriften som må endres?

Nettbaserte kundeundersøkelser!

Du kan gjennom en god kundeundersøkelse identifisere misfornøyde kunder, kundelojalitet, om du mister flere kunder enn du får inn. Dette gir deg og din bedrift en god fordel for videre vekst. Nettbaserte kundeundersøkelser er en effektiv måte å samle inn ulik data på. 

Send undersøkelsen til dine kontakter på f.eks. e-post, samt sosiale medier og nettside.

nettbaserte kundeundersøkelser

GetInsightNow

Vårt fokus er produksjon og formidling av elektronisk og tverrfaglig kunst. Det finnes mange spørsmål i debattene rundt kunst og ny teknologi. Få av oss kan gi et endelig svar, men nysgjerrigheten derimot, er noe alle har. Vi ønsker å være en arena som kan pirre nysgjerrigheten til et bredt publikum – en arena hvor fagpersoner kan formidle sin kunnskap, og der publikum kan få mulighet til å tilegne seg erfaring og egen forståelse for kunst og nye medarbeiderunderskelse.

Testimonials

Hva sier folk om våre kundeundersøkelser

Kundeundersøkelse

Hvordan du skal gå frem med en kundeundersøkelse:

Når du har klare mål om hva du vil oppnå og hvem målgruppen er, kan du sette i gang med undersøkelsen. 

1) Opplys og introduser hvor lang tid det generelt tar å svare

2) Tydelige og spesifikke spørsmål

3) Viktig at undersøkelsen ikke er for lang. Sørg for relevante spørsmål!

4) Prøv å unngå ledende spørsmål

5) Dobbeltsjekk alternativene for svar og ta vekk skrivefeil

6) Spør om en ting av gangen (per spørsmål)

7) Hver kritisk og sjekk undersøkelsen før du publiserer

Måle og forbedre kundeopplevelsen for å øke fortjenesten med kundeundersøkelser

Bedriftsledere forstår at fornøyde kunder er veien å gå for å generere bra profitt. De fleste organisasjoner har benyttet seg av kundeundersøkelser for å finne ut hvordan de kan forbedre kundenes opplevelser. 

Gode formulerte kundeundersøkelser adresserer arbeid for en bedrift på mange måter: Først viser selskapet at de tenker på hvordan kunden har det og hva de tenker.

De oppfordrer kunder til å hjelpe bransjen ved å gi betydelige og gode tilbakemeldinger.

Fremkaller svar som gir bedrifter innblikk i kundeopplevelsen og måtene den kan forbedres på.

Øke engasjement!

Gjennom godt planlagte og gjennomførte kundeundersøkelser finner organisasjoner ut hvordan de kan overgå kundens forventninger og øke engasjement. 

Kunder tenker mye på kjøp, inkludert utforsking av produkt, hvilke firma, og kundeanmeldelser. De fleste investeringer er i tillegg emosjonelle investeringer, og kundene er har større sjanse for å konvertere når de føler seg emosjonelt tilknyttet.

Et betydelig nivå av engasjement er viktig for å øke profitten i enhver bransje: Kafé – uformell middag: Fornøyde kunder besøker bedriften i gjennomsnitt 56% mer.

Mcdonalds: Fornøyde kunder besøker i gjennomsnitt 29% mer. Dette gjelder i alle bransjer.

GetInsightNow

GetInsightNow hjelper bedrifter med å nå sine mål. Slik at organisasjonen blir til den beste utgaven av seg selv. 

 

Fornøyde kunder jobber for deg

En god kundeopplevelse er viktigere enn noen gang siden kunder raskt kan spre positive – eller negative – anmeldelser til et enormt publikum på relativt kort tid.

Nøkkelen er å forstå hva som gir kundene dine en positiv kundeopplevelse, og deretter overgå den. Gjør det så bra at de trenger å komme tilbake igjen og ta med vennene sine.

Fornøyde kunder gir fornøyde investorer.

Studier har vist at bedre kundeopplevelse gir investorer mer tillit til en virksomhet. Investorer gir mer penger til organisasjoner med solide og positive kundeopplevelser. Er kundene dine fornøyde?